Barn og ungdom

Barn og ungdom

Hjernes funksjon er avhengig av at kroppen deres være fri for blokkeringer av nervesystemet, dette er dermed viktig for barns læring. Kiropraktor oppsøkes ofte for barn som opplever lærevansker som dysleksi, ADHD, oppmerksomhets- og konsentrasjonsvansker, angst, atferdsproblemer, lav utholdenhet, og andre ting som kan påvirke læringen.

Besøksadresse

Bjørnsonsgate 8, 2821 Gjøvik.

Telefon: 46658774
E-post: post@familiekiropraktikk.no

© 2015 Lanjopoulos familiekiropraktikk. All rights reserved.