Fra småbarnsalder til skolebarn

 

Denne perioden er en svært motorisk periode der barn lærer mange bevegelser som å gå, løpe og hoppe. Det er uunngåelig at barnet vil falle eller ha en form for mindre uhell, på et eller annet tidspunkt. Faktisk viser forskning at et barn vil falle gjennomsnittlig rundt 2500 ganger før de fyller 7 år. Dette er en læringsperiode for barnet, og hver læringsperiode har sine oppturer og nedturer. Men selv den minste skade eller fall kan føre til en skade i ryggsøylen, som kan føre til langsiktige konsekvenser hvis det ikke blir korrigert/behandlet.

Det viser seg at barn under kiropraktisk oppfølging ofte er mindre syke, har sjeldnere infeksjoner og har mindre behov for antibiotika og andre medisiner. Kiropraktisk behandling blir ofte oppsøkt for barn som sliter med sengevæting, søvnproblemer, astma, allergier, hyperaktivitet, og ørebetennelse. Kiropraktikk har også vist seg å være positivt for barn diagnostisert innen autismespekteret, der symptomer har blitt redusert ved hjelp av regelmessig kiropraktisk oppfølging.

Besøksadresse

Parkgata 16, 2815 Gjøvik.

Telefon: 46658774
E-post: post@familiekiropraktikk.no

© 2015 Lanjopoulos familiekiropraktikk. All rights reserved.