Fra småbarnsalder til skolebarn

Fra småbarnsalder til skolebarn

Denne perioden er en svært motorisk periode der barn lærer mange bevegelser som å gå, løpe og hoppe. Det er uunngåelig at barnet vil falle eller ha en form for mindre uhell, på et eller annet tidspunkt. Faktisk viser forskning at et barn vil falle gjennomsnittlig rundt 2500 ganger før de fyller 7 år. Dette er en læringsperiode for barnet, og hver læringsperiode har sine oppturer og nedturer. Men selv den minste skade eller fall kan føre til en skade i ryggsøylen, som kan føre til langsiktige konsekvenser hvis det ikke blir korrigert/behandlet.

Det viser seg at barn under kiropraktisk oppfølging ofte er mindre syke, har sjelden infeksjoner og har mindre behov for antibiotika og andre medisiner. Kiropraktisk behandling er ofte oppsøke for barn som slite med sengevæting, sovproblemer, astma, allergier, urolig, og ørebetennelse. Kiropraktikk har også vist seg å være positivt for barn diagnostisert innen autismespekteret, der symptomer har blitt redusert ved hjelp av regelmessig kiropraktisk oppfølging.

Besøksadresse

Bjørnsonsgate 8, 2821 Gjøvik.

Telefon: 46658774
E-post: post@familiekiropraktikk.no

© 2015 Lanjopoulos familiekiropraktikk. All rights reserved.