Helseforedrag

Dsc 1083

Datoer:

Onsdag, 06.04.2016

Onsdag, 27.04.2016

Onsdag, 18.05.2016

Tid kl 18.00.

 

Sjekk tilbake for datoer om spesielle tema presentasjoner om graviditet og barn.

Kom å lær mer om helsen din! Foredraget er åpent for alle så ta med ektefelle/samboer, barn eller venner. Alle er velkommen!

Bruk en halvtime av dagen din og lær mer om hva du kan gjøre for å forbedre helse og livskvalitet.

Besøksadresse

Bjørnsonsgate 8 2821 Gjøvik

Telefon: 46658774
E-post: post@familiekiropraktikk.no

© 2015 Lanjopoulos familiekiropraktikk. All rights reserved.